Napíšte nám
Napíšte nám
Vaše meno: *
Telefónne číslo: *
E-mail: *
Vaša správa: *
Spoločnosť WINTHERM s.r.o. so sídlom na ul.M.R.Štefánika 15/B, 94001 Nové Zámky, IČO: 45300411, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25671/N (predávajúci), spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č.2016/679 o ochrane fyzických osôb nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. Účelom spracovania osobných údajov je splnenie zmluvy- vybavenie objednávky, ak medzi predávajúcim a kupujúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Spracovanie je umožnené podľa čl.6 ods.1 písm.b) Nariadenie-spracovanie nevyhnutné k splneniu zmluvy.
Predávajúci spracováva osobné údaje za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochrany práv a povinností zmluvných strán.
Vaše osobné údaje si ponechávame zo zákona po dobu 10 rokov, pokiaľ zákon nestanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu. Spracovanie na základe čl.6 ods.1 písm.c) a f) Nariadenie- spracovanie na základe právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.
Registrácia -vytvorenie užívateľského účtu spadá pod “plnenie zmluvy“, to znamená, že údaje spracovávame po dobu platnosti zmluvy. Registrovaný účet je možné na vašu žiadosť kedykoľvek zrušiť e-mailom na info@biowebshop.sk.
Na e-mailovú adresu kupujúcim môžu byť zasielané obchodné oznámenia, oznámenia o novinkách na základe § 62 ods.3 čl.351/2011 o elektronickej komunikácii, ak dá kupujúci súhlas. V tomto prípade spracovávame vašu emailovú adresu na základe vášho súhlasu po dobu 3 roky, resp. do odvolania vášho súhlasu. Z rozosielania noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v samotnej e-mailovej správe alebo e-mailom na : info@biowebshop.sk

Prehlasujeme, že ako správcovia Vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, najmä zákonom o Ochrane osobných údajov č.18/2018 a GDPR. Osobné údaje budeme spracovávať na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu. Budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
Spoločnosť WINTHERM s.r.o. so sídlom na ul.M.R.Štefánika 15/B, 94001 Nové Zámky, IČO: 45300411, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25671/N (predávajúci), spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č.2016/679 o ochrane fyzických osôb nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. Účelom spracovania osobných údajov je splnenie zmluvy- vybavenie objednávky, ak medzi predávajúcim a kupujúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Spracovanie je umožnené podľa čl.6 ods.1 písm.b) Nariadenie-spracovanie nevyhnutné k splneniu zmluvy.
Predávajúci spracováva osobné údaje za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochrany práv a povinností zmluvných strán.
Vaše osobné údaje si ponechávame zo zákona po dobu 10 rokov, pokiaľ zákon nestanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu. Spracovanie na základe čl.6 ods.1 písm.c) a f) Nariadenie- spracovanie na základe právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.
Registrácia -vytvorenie užívateľského účtu spadá pod “plnenie zmluvy“, to znamená, že údaje spracovávame po dobu platnosti zmluvy. Registrovaný účet je možné na vašu žiadosť kedykoľvek zrušiť e-mailom na info@biowebshop.sk.
Na e-mailovú adresu kupujúcim môžu byť zasielané obchodné oznámenia, oznámenia o novinkách na základe § 62 ods.3 čl.351/2011 o elektronickej komunikácii, ak dá kupujúci súhlas. V tomto prípade spracovávame vašu emailovú adresu na základe vášho súhlasu po dobu 3 roky, resp. do odvolania vášho súhlasu. Z rozosielania noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v samotnej e-mailovej správe alebo e-mailom na : info@biowebshop.sk

Prehlasujeme, že ako správcovia Vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, najmä zákonom o Ochrane osobných údajov č.18/2018 a GDPR. Osobné údaje budeme spracovávať na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu. Budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
Opíšte text z obrázku: *
 
NTlkMTkzZG